Otomatik Garaj Kapıları

  garaj kapıları-10 otomatik garaj kapıları-5 otomatik garaj kapısı (3)
  OTOMATİK GARAJ KAPI SİSTEMLERİ : Yazlık,villa,yalı gibi mutakil konutlarda,bina ve sitelerin garaj
  girişlerinde, kapalı otopark girişlerinde tercih edilerek kullanılan GARAJ KAPILARI'dır. OTOMATİK
  GARAJ KAPISI size aracınızdan inmeden sadece kumandasına bir dokunuşta zahmetsizce, yorulmadan
  garajınızı açıp kapayabileceğiniz RAHAT' lık ve KONFOR' ru beraberinde getirir. OTOMATİK GARAJ
  KAPISI'nın sizin için gerekli olup olmadığına karar vermeden önce bir düşünün . Akşam yorgun olarak
  işinizden eve döndüğünüzde aracınızı garaja çekmek için ,aracınızdan inecek garajı açacak sonra tekrar
  aracınıza binip aracınızı içeri alacaksınız.Birde bunları yağmurlu,fırtınalı,karlı hava koşullarında yaptığı_
  nızı düşünün oysa tüm bu işlemleri aracınızın içinde oturarak sadece garaj kapısı kumandası ile bir
  dokunuşta yapabilmek hayatınızı kolaylaştıracaktır.Bunların sabah işe giderkende geçerli olabileceğini
  düşünün. OTOMATİK GARAJ KAPISI hırsızlara karşı güvenliğinizi sağlar,aracınızı olumsuz hava şartla_
  rından korur.Eğer şahsi garajınız ise bisikletinizi,alet edavatınızı,seyyar merdivenizi, spor ekipmanları_
  nızı güvenli bir şekilde gönül rahatlığı ile garajınızda bulundurabilirsiniz. OTAMATİK GARAJ KAPILARI
  gene llikle aleminyum,çelik,galveniz lamellerden imal edilirler. Bu lameller çift cıdarlı olup içi poliüre_
  tan malzemesiyle doldurulmuşturlar.Bu sebepten dolayı ısı ve ses yalıtım özelligi gösterirler. KAPI altı_
  na konan kağuçuk fitil ve lamellerin içinde hareket ettiği yan dikmelerin içine konan kıl fitiller sayesin_
  de GARAJ içine toz,yamur suyu gibi yabancı maddelerin girmesine mani olurlar.GARAJ 'ınız her zaman
  temiz kalmış olur. OTOMATİK GARAJ KAPI SİSTEMLERİ güvenliği daha da artırmak,daha fazla kullanım
  kolaylığı getirmek için çeşitli sistemlerlede isteğe bağlı olarak donatılabilirler.Bunların başında elektrik
  kesilmelerinde manuel (el ile )olarak açma- kapama özelligi eklenebilinir hatta elektrik kesilmelerinden
  hiç etkilenmemek için ( UPS ) GÜÇ KAYNAĞI da konulanabilinir bu sayede elektrik kesilmelerinde bile
  OTOMATİK GARAJ KAPISI KUMANDASI ile açma -kapamaların imkanının kesintisis kullanım imkanı
  sağlanır.Elektrik kesildiğinde GÜÇ KAYNAĞI otomatik olarak devreye girer siz elektrik kesildiğini bile
  anlıyamassınız.İsteye bağlı olarak GÜÇ KAYNAĞI devreye girdiği zaman sesli uyarı verecek şekilde
  ayarlanabilinir. GARAJ KAPILARI'nın altına takılan kauçuk fitillere emniyet fotoseli takılarak GARAJ
  otomatik garaj sistemleri-engel korumalı otomatik garaj kapısı-iç kısım
  kapısının kapanması esnasında bir engelle karşılaşacağı zaman durmasını sağlıyabilirsiniz . GARAJ
  KAPILARI açıldıktan sonra otomatik olarak belli zaman sonra kendiliğinden kapanmasını sağlamak için
  zaman kontrol cihazı takılabilinirBunun yanında karanlık sensörü takılarak hava karardığı zaman kendili_
  ğinden kapanmasınıda sağlıyabilirsiniz. GARAJ KAPISI açılma ve kapanması esnasında uyarı için sesli
  ikaz cihazı ve ışıklı ikaz cihazı takılabilinir. Dekoratif görünümlü pencereler açılabilineceği gibi yaya
  kapısı da yapılabilinir.bu ek ilaveler otomatik garaj kapılarınızı kullanırken size kolaylık sağlamasınnın
  yanında konforunuza konfor katmanızı da sağlar.
  OTOMATİK GARAJ KAPI SİSTEMLERİ : Çalışma sistemleri, teknolojileri ve kullanılabilecek alanlar
  açısından çeşitlilik gösterirler.Bu sebepten otomatik olarak GARAJ KAPISI yaptırmaya karar verdiğse_
  niz bunun uzun vadeli bir yatırım olduğunu düşünerek, OTOMATİK GARAJ KAPISI FİYATLARI'nı araştır_
  madan önce hangi garaj kapı modeli'nin size daha uygun olabileceğini,hangisinin beklentilerinizi karşıla_
  yabileceğini veya kapınızın ebatlarına uygulanabilir olup olmadığını araştırmalısınız.Aşağıda garaj kapı
  modelleri ( çeşitleri ) ve ayrı ayrı özellikleri fikir sahibi olmanız için verilmiştir.
  OTOMATİK GARAJ KAPISI MODELLERİ :
  1-PANJUR TİPİ ( STOR , SARMAL ) GARAJ KAPILARI.
  2-SEKSİYONEL GARAJ KAPILARI.
  3-TEK PARÇA ( YEKBARE ) GARAJ KAPILARI.
  a-Yukarı ve dışa doğru açılan ( gölgelik yapan )
  b- Yukarı ve geriye doğru açılan.
  4-YANA KAYAR GARAJ KAPILARI.
  5-İKİ PARÇA MENTEŞELİ İÇE veDIŞA AÇILAN GARAJ KAPILARI.
  6-İKİ YANA veya TEK TARAFA KATLANARAK AÇILAN GARAJ KAPILARI.

  PANJUR TİPİ ( STOR , SARMAL ) OTOMATİK GARAJ KAPILARI
  garaj kapısı-otomatik-5 otomatik kepenk (3) otomatik garaj kapısı
  Panjur tipi garaj kapıları TÜP MOTORLU ve SANTRAL MOTORLU olmak üzere iki uygulaması vardır.
  tüp motorlu uygulamalarda kullanılan profiller santral motor uygulamalarına nazaran daha az yer
  kaplıyacak şekide kapı yukarısında toplanır.İçlerinde YAY bulunmaz (yay kırılma problemleri olmaz)
  Santral motorlu uygulamalarda kapı profillerinin toplanma alanları daha fazladır.( tüp motorlarda 20-
  30 cm ,santral motorlarında 35-40 cm kadardır.yüksekliğe bağlı olarak ) ayrıca santral motor uygula_
  malarında motorun yükünü azaltmak için yay sistemleri kullanılmaktadır. MEHNAS OTOMATİK
  GARAJ KAPI SİSTEMLERİ' nde TÜP MOTOR sistemleri kullanılmaktadır.Hiç bir bakım gerektirme_
  den, yay kırılma problemi yaşamadan uzun yıllar kullanabilirsiniz.Bu modellerde kapı profillerin top_
  lanma alanları 20 - 25 cm kadardır. Eğer garajınızın yukarısında iç kısımda veya dışarıda 20 - 25cm
  lik kutuların monte edildiklerinde geriye kalan garaj yüksekliği sizin için yeterli ise, GARAJ KAPISI
  olarak en ideal çözüm PANJUR TİPİ GARAJ KAPISI 'dır.Ayrıca bu tip kapılarda 5 -6 metre genişliğe
  kadar uygulama yapılabilinir.Hiç bakım gerektirmezler. Bu panjur tipi garajlara güvenlik ve konfor
  artırmak için gerekli olan tüm uygulamalar kullanılabilinir.Sadece tek parça garaj kapılarına uygula_
  nabilen kapı üzerine yayageçiş kapısı yapamassınız fakat arzu ederseniz vekapınızın genişliği uygun
  uygun ise yan taraflarının birine ayrıca harici bir yaya kapısı yaptırabilirsiniz.bu tip kapılara tek par_
  ça ve seksiyonel kapı modellerinde kullanılan geniş ,dekoratif pencereler kullanamassınız,bunun ye_
  rine,pencere gözlü profillerden 4-5 tane kullanarak garaj içinin görünmesi,ışık girmesi sağlanabilinir.
  ÖZELLİKLERİ: 1-Sessiz calışırlar,elektik sarfiyatları yok denecek kadar azdır. 2-Elektrik kesilmelerin_
  de REDÜKTÖRLÜ MOTOR kullanılarak manuel ( el ile ) olarak açma kapama yapılabilinir. 3- GARAJ
  KAPISI açılırken sesli ikaz ve aydınlatma sağlanabilinir. 4-İstediğiniz RALrenklerinde paletlerkullana_
  rak estetik bir görünüm sağlıyabilirsiniz hatta ağaç desenli pencere doğramalarınıza uygun paletler
  kullanarak dekoratif bir görünüm sağlıyabilirsiniz. 5- GARAJ KAPILARI'nın alt kısmında kullanılan
  kavuçuklara emniyet fotoseli takıp kapının açılma ve kapanması esnasında karşılaşabileceği engel_
  leri algılayıp durmasını sağlıyabilirsiniz. 6-Zaman ayar cihazı takılarak kapının açıldıktan sonra belli
  bir zaman aralığında otomatik olarak kendiliğinden kapanmasını sağlıyabilir, ayrıca karanlık sensörü
  takılarakta hava karardığı zaman otomatik kapanmasınıda sağlıyabilisiniz. 7-Elektrik kesilmelerinde
  GARAJ içini aydınlatmak için açil aydılatma sistemi takılabilinir. 8- OTOMATİK GARAJ KAPILARI
  KUMANDASI 50 metre kadar mesafelerden kapılarınızı arabanızın içinde bile olsanız açma kapama
  imkanı sağlar.Alıcılara istediğiniz kadar KUMANDA tanımlatabilirsiniz. 9-Kullanılan profiller kapıların
  açılırken veya kapanırken meydana gelebilecek olumsuzlukları gidermek için PARMAK KORUMALI
  olarak tasarlanmışlardır.10-Pajur tipi garaj kapı sistemlerinde kapı profilleri kapının iki yanına monte
  edilen yan dikmelerin içinde haraket ederek açma ve kapama yaptıklarından kapı açılırken veya kapa_
  nırken garaj kapısı etrafında boş alanların olmasına gerek yoktur.


  SEKSİYONEL GARAJ KAPILARI
  otomatik garaj kapıları-6 seksiyonel garaj kapısı -iç görünüm seksiyonel otomatik garaj kapısı-11
  SEKSİYONEL GARAJ KAPILARI garaj kapısının yüksekliğinin az olduğu tüp motorlu sarmal tip garaj
  kapısı yapımına uygun olmadığı zamanlarda ikinci olarak tercih edilen garaj kapısı modeli'dir. Bu mo_
  dellerde kullanılan paletler 50-55 cm yüksekliğinde paneller şeklinde olup garaj içinde tavana paralel
  bir şekilde açılırlar. SEKSİYONEL GARAJ KAPI MOTORLARI'nın en önemli özelliği kapanırken bir
  engelle karşılaştığı zaman otomatik olarak durup hemen yukarı doğru hareket ederek açılmalarıdır.
  ÖZELLİKLERİ :1-Seksiyonel garaj kapılarında kullanılan paletler sandeviç seklinde yükseklik bakımın_
  dan geniş panellerden imal edildiklerinden kapılarda dekoratif geniş pencereler uygulanabilinir. 2- Pa_
  naller 4 - 5 cm kalınlığında içi polüretan dolgu malzemesiyle doldurulmuş iki parça levha şeklide
  imal edildiklerinden ISI ve SES yalıtımı sağlarlar. 3-Garaj kapısı panelleri kapının iki tarafına monte
  edilmiş rayların içinde hareket ettiklerinden kapı açılırken veya kapanırken garaj kapısı etrafında boş
  alanlara ihtiyaç duymazlar. 4-Kapı panelleri garaj kapısı tavanında çeyrek daire seklinde kapının yük_
  sekliğine göre 7 cm ,18 cm , 36 cm dönüş mesafesi kullanarak açıldıklarından , kapı yüksekliğinden
  fazla bir yere ihtiyaç duymazlar. Garaj kapı yüksekliğinin azalmasına neden olmazlar. 5-Panaller özel
  PARMAK KORUMA sistemine sahiptir,bu özelliği sayesinde çalışırken parmakların paneller arasına
  sıkışmasına mani olurlar. 6-Seksiyonel garaj kapılarında kullanılan paneller rüzgara karşı mukavemeti
  artırmak için arka tarafından menteşeli çelik lamellerle güçlendirilmişlerdir. 7 - garaj kapısının yan ta_
  raflarında raylarda bulunan, hareketi sağlıyan rulmanlar garaj kapısının sessiz çalışması için sert
  plastik ile kaplanmışlardır. 8 -Kullanılan motorların ömürleri boyu yağlanma gereksinmeleri yoktur .bu
  bakımdan uzun yıllar sorunsuz çalışırlar. 9-Seksiyonel Garaj kapılarında panjur tipi garaj kapılarında
  uygulanabilen tüm kolaylık ve konfor sağlıyacı ilaveler kullanılabilinir.Tabiki seksiyonel garaj kapıları
  garaj tavan yüksekliği ile kapı geçiş yüksekliği arasındaki mesafeyi en ekonomik şekilde kullandırır.

  TEK PARÇA ( YEKPARE ) GARAJ KAPILARI
  garaj kapısı-modeli-2 garaj kapısı modeli-3 garaj kapısı
  Bu tip garaj kapı modelleri birkaç çeşit şeklinde üretirler bunlardan 1- Yukarı doğru açılan ve dışa
  doğru çıkıntı yapan garaj kapılarıdır ki bunlara gölgelik yapan garaj kapılarıda denir .2- yukarı ve
  geriye doğru açılan garaj kapı modeli de çeşitlerden bir diyeridir. Tek parça garaj kapıları genellikle
  yükseklikleri oldukça az ve edi dar olan garaj kapılarında kullanılırlar( 2 metre,2.5 metre ). ağaç, pol_
  yester,içi polüertan dolgulu çelik ,galveniz, aleminyum gibi malzemelerden çift taraflı olarak çok
  çeşitli malzemelerden imal edilebilirler. İstenildiği kadar geniş pencere açılabildiği gibi yaya geçiş
  kapısıda yapılabilinir. Dört tarafından askıya alınmış mafsal kolları, yaylar, amortisörler yardımıyla
  açılıp kapanma özelliklerinden dolayı belirli aralıklarla BAKIM yapılmaları gerekmektedir.Kullanılan
  malzemeler zamanla aşınmaya uğruyabilir.
  ÖZELLİKLERİ:1- Hafiftirler,sesiz çalışırlar. 2- İçerdende güvenlik kolu yardımıyla kilitlenebilir. 3-Dört
  bir tarafında bulunan kavuçuk lastikler sayesinde içeri toz ,yamur suyu gibi yabancı maddelerin gir_
  mesini önlenir. 4-Açılma ve kapanmaları esnasında diğer kapı modelleri'nden farklı olarak kapı etra_
  fında belirli alanların boş olması lazımdır bu bakımdan tehlikeli olabileceğini düşünerek EMNİYET
  FOTOSELLERİ konularak bu alanlarda herhangibir kişi veya eşyanın bulunması durumunda kapının
  açılmaması sağlanmış olunur.

  Diğer kapı çeşitleri pek kullanılmamakla beraber aşağıda şekil ve resimleri ile verilmiştir.

  yana kayar-otomatik garaj kapısı  
  YANA KAYAR GARAJ KAPISI


    
  KATLANARAK AÇILAN GARAJ KAPILARI
   
  İKİ PARÇA MENTEŞELİ GARAJ KAPILARI

   


  TAGS : otomatik garaj,otomatik garaj kapısı,otomatik garaj kapısı fiyatları,otomatik garaj kapısı motorları,
  otomatik garaj kapısı fiyat,otomatik garaj kapı fiyatları,otomatik garaj kapı motorları,otomatik garaj
  kapı sistemleri,otomatik garaj kapısı kumandası,garaj kapıları,garaj kapısı fiyatları,garaj kapısı fiyat,
  garaj kapısı modelleri,garaj kapısı çeşitleri,garaj kapısı firmaları,garaj kapısı uzaktan kumanda,garaj
  kapısı motoru fiyatı, garaj kapıları fiyatları,garaj kapı sistemleri,garaj kapısı ISTANBUL,otomatik
  garaj kapılarıİSTANBUL,otomatik garaj kapı sistemleri İSTANBUL,MEHNAS OTOMATİK GARAJ KAPI
  SİSTEMLERİ. garaj kapıları fiyat,otomatik kapı,stor garaj kapıları, seksiyonel garaj kapıları,yekbare-
  tek parça garaj kapıları,otomatik stor ( sarmal,panjur tipi )garaj kapıları,otomatik seksiyonel garaj
  kapıları,otomatik yekpare-tek parça garaj kapıları.

  AddThis Button BEGIN -->